Jong & Oud in Borgerhout

Wat wil u doen met uw project?

We willen met deze reportage project jongeren en ouderen samenbrengen om elkaar beter te leren kennen. We vinden immers dat beide 'groepen' veel van elkaar kunnen leren. Daar waar jongeren de ouderen kunnen introduceren in het leven van nu, geloven wij erin dat de ouderen de jongeren de Borgerhoutse wijsheid kunnen meegeven. Door de ontmoeting in beeld te brengen willen we bekomen dat meerdere mensen in Borgerhout en daar buiten deze ontmoeting kunnen ervaren als inspirerend. Zodoende geloven wij erin dat de kracht van de ontmoeting zich zal verderzetten tussen jong en oud.