Our Mission

SCUM STUDIOS vzw werd in de zomer van 2017 opgericht door een groep geëngageerde Antwerpenaren. We leven in een meer gedigitaliseerde maatschappij waarbij wij vaststellen dat de kracht van de media niet valt te onderschatten. Naast een immense belangstelling voor alles wat te maken heeft met film zijn wij hierbij vooral geraakt door een blijvende nood aan een positieve benadering van een diverse samenleving.

De immers als maar groter wordende sociale ongelijkheid zet ons voor een grote uitdaging om verbonden te blijven met elkaar. Wij wensen dit machtig medium daarom net te gebruiken om de mensen met elkaar te verbinden. Door het in beeld brengen van een verhaal willen wij de mensen informeren en vooral inspireren. Onze geraaktheid motiveert en drijft ons om ervoor te willen zorgen dat deze zorg meer naar de voorgrond gebracht wordt en deze waardevolle ontmoeting tussen mensen zichtbaar gemaakt wordt.

Wij willen daarnaast het grote publiek vertrouwder maken met hedendaagse sociaal, culturele en maatschappelijke thema’s door een bewustwordingsproces op gang te brengen ter bevordering van reflectie, dialoog, informatie-uitwisseling en ontwikkeling tussen verschillende gemeenschappen.


Sinds we zijn opgestart in de zomer van 2017 hebben we al meer dan 11 projecten gerealiseerd!

 • 1ste Shortmovie project PSYCHO KILLER

 • NIGHT OF THE SCUM Edition 2018 @De Roma.

 • Workshop project ANTWERP MOVIE LAB: een 9 maand durend traject waar jongeren & jongvolwassenen ondergedompeld worden in de wereld van film en podiumkunst.

 • JONG & OUD in Borgerhout: een intergenerationeel & intercultureel project dat jongeren en ouderen wonende in Borgerhout samenbrengt.

 • Opnames voor verschillende komische sketches en komische series.

 • Digitale kunst workshops i.s.m. scholen in Antwerpen.

 • BAS - Borgerhout Achter de Schermen: Jongeren in Borgerhout ondersteunen en begeleiden in de realisatie van een eigen kortfilmproject.

 • 2de Shortmovie project THE DARK WOODS

 • Improvisatie & Acting workshops i.s.m. scholen in Antwerpen.

 • Netwerkmoment georganiseerd i.f.v. ontmoeting tussen verschillende verenigingen in Antwerpen.

 • Creatie en voorstelling theaterstuk LOST BOYS @Rataplan

 • NIGHT OF THE SCUM Edition 2019 @De Roma